Om oss

Ideen ble unnfanget av Øistein Holmedal og Cato Opsetmyren i et lyst øyeblikk i 1997. Tanken var å ha en klubb med høyt sosialt tilsnitt, og i begynnelsen var dette forholdsvis lett å opprettholde, da klubben kun hadde to medlemmer. Etterhvert kom flere til og i dag teller vi ca. 45 medlemmer, alle med minst en rod. Vi er i stadig vekst, men målet er absolutt ikke å bli for store, da vi føler dette kan bidra til at vi vokser ut av oss selv, og det intime og spontane forsvinner. Ideen er fortsatt den samme, det er ikke feil å ha det moro – sammen!

Medlemmene kommer stort sett fra Oslo m/omegn og event. nye medlemmer blir nøye vurdert før de slipper gjennom nåløyet.

Våren 2002 arrangerte vi, sammen med Airport Rodders, Norwegian Street Rod Nats på Sanngrund Camping ved Skarnes, og klarte med hjelp av gode sponsorer å få et overskudd på ca. 52.000. Dette overskuddet ble det bestemt at skulle gå til et godt formål, da vi føler at ”penger er roten til mye vondt” og ville gjøre større nytte for barn, som trenger et lite lystpunkt, i en kanskje litt trist situasjon. En sensommerdag trommet vi sammen 17 rodder og kjørte i samlet tropp til Rikshospitalet`s Barneavdeling med høytidelig overrekkelse av sjekken med nevnte sum. Dette ble svært godt mottatt og det ga en skikkelig god følelse for oss i ettertid. Alle barna som ønsket, og hadde mulighet, fikk også en tur i en Rod.

Sommeren 2005 arrangerte vi European Street Rod Nats på Lillestrøm. Treffet var en suksess og vi hadde mange besøkende, både treffdeltakere og publikum. Overskuddet ble igjen delt ut til noen som behøver pengene mer enn oss.

Vi deltar også på mange treff i løpet av sommeren, og har vår egen avslutning på Rod sesongen på Sanngrund Camping i september hvert år. Som det framgår har vi det svært sosialt og er det noen som er nysgjerrige på hva Street Rodding er, ta bare kontakt, vi biter ikke..... hardt.